Klubbens historie

Vi startede i 1978, hvor vi var en lille kreds på 7 - 8 personer, som havde motorcykler.

I starten mødtes vi på restepladserne på Viborgvej mellem Truust og Fårvang og rundt om hos hinanden.

Men i 1981 fik vi et klublokale i Fårvang (ca. 12 m²) i den daværende "Kartoffel Central". Efter 3 år udvidede vi, så vi havde 90 m².

I maj 1990 gik vores ønskedrøm i opfyldelse. Vi fik en nedlagt landejendom, i industriområdet vest for Fårvang, stillet til rådighed. Vi brugte meget tid på at få ejendommen indrettet, så vi kunne bruge den som klubhus. Her fandtes der en lille bar, køkken, TV -stue og toilet i stuehuset og værksted og stor festsal i de oprindelige staldbygninger.

Men da Gjern kommune, som det hed på det tidspunkt, ville sælge grunden med klubhus og det hele, var klubben mere eller mindre ved at gå i opløsning. Vi blev tilbudt at kunne mødes i et mødelokale i "Skovhuset", men det var ikke helt det samme som at have vort eget klubhus.

Efter en del besvær lykkedes det at få stillet en grund til rådighed i Erhvervsparken.

 Siden foråret 2003 har vi haft klubhus på Erhvervsparken nr. 23  i  Fårvang, selvom der jo løbende er vedligeholdelse af bygningen og området omkring, synes vi selv vi har fået os  indrettet rigtigt godt.

Men der er jo kommet en motorcykel klub mere i Fårvang.

I 2002 startede Oldboys Mc deres aktiviteter i byen. Vi har det udmærket med naboklubben og er i øjeblikket ved at indgå lidt samarbejde, så der bliver mere aktivitet.

 

Forside